Flekso ABC

Fleksopainatuksen tekniset perusteet Flekso ABC:ssä

Suomen Pakkausyhdistys ry järjestää Flexso ABC -koulutuspäivän Tampereen teknillisellä yliopistolla torstaina 6.6.2019 kello 8:45 – 15:30.

Fleksopainatus on yleisin pakkausten painatusmenetelmiä, mutta koulutusta siihen on tarjolla rajallisesti. Tästä johtuen Suomen pakkausyhdistyksen pakkausten painatustoimikunta järjestää Flekso ABC -kurssin. Kurssi on suunnattu tiiviiksi tietopaketiksi niille, jotka tarvitsevat perustietoja fleksopainatuksesta, mutta toimii myös hyvänä kertauksena ja päivityksenä laajasti pakkausten painamisen suunnittelijoille, ostajille ja toteuttajille harjoittelijoista ammattilaisiin.

Päivän aikana käydään läpi fleksopainon perusteet eli fleksopainokoneen osat, eri painomenetelmien erot sekä paljon muuta painettavista materiaaleista, reprosta, painoväreistä, painolaatoista ja kustannustekijöistä. Päivän anti on tekniikkapainoitteinen, tiivis ja sisältää syventävää keskustelua.

Pakkauspainatuksessa Full HD Flexo on parhaimmillaan laadullisesti ja tuotannollisesti ohittanut niin syväpainolaadun kuin offsetinkin. Fleksomenetelmä on materiaalivalikoimaltaan ylivoimaisen laaja aina ohuista kalvoista kartonkeihin ja paksujen aaltopahvien painatukseen saakka. Fleksopainatuksessa samanaikaisesti vaikuttavia osatekijöitä on paljon, mikä asettaa suunnittelussa ja toteutuksessa korkeat vaatimukset ammattitaidolle, mutta antaa käytännössä valmiudet hyödyntää flekson todelliset mahdollisuudet sekä saatavissa oleva tehokkuus.

Kurssipaikka on TTY, Konetalo auditorio K1702, osoitteessa Korkeakoulunkatu 6, Tampere.

Ilmoittautuminen 29.5.2019 mennessä osoitteessa: 

http://pakkaus.eteinen.fi/frameIlmo?tid=364

Pakkausyhdistys ry veloittaa osallistumismaksun 90€ koulutuksen jälkeen.

Päivän ohjelma:

8:45   rekisteröityminen
9:00   luennot osa I – Fleksopainokoneet ja niiden rakenne
11:30 lounas
12:30 luennot osa II - Repro ja painopinnanvalmistus
15:00 päätöskeskustelu
15:30 päätös 


Alueet, jotka käsitellään yleisellä tasolla päivän aikana: - painomenetelmät yleisesti - fleksopainatus ja sen eri muodot - painettavat materiaalit - repro ja fleksopainolaatat - fleksopainolaattojen käsittely - painovärin siirto ja osatekijät - fleksopainovärit - fleksopainon muuttujat - fleksopainon kustannuksista - fleksopainon mahdollisuuksia ja rajoituksia - fleksopainon laatu

Luennoitsijat: Matti Kiijärvi, Flexica Oy ja Kai Lankinen, Marvaco Oy

 

 VÄRINHALLINTASUOSITUS

Pakkausten painatustoimikunnan nimeämän työryhmän laatimat värinhallinnansuositukset eri toimijoille pakkausten tuotannossa löytyvät linkistä Värinhallintasuositus.